X
تبلیغات
نماشا
رایتل
وبلاگ مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور
اطلاعیه
فلسفه دکتر دمینگ

فلسفه دکتر دمینگ چهارچوب مهمی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت و بهره وری است. فلسفه دکتر دمینگ که در ۱۴ نکته مدیریتی او خلاصه شده است یکی از عاملهایی است که باعث موفقیت صنعتی ژاپن گردیده و هنوز هم به عنوان کاتالیزوری در راستای فعالیتهای بهبود کیفیت و بهره وری نقش ایفا  می کند. در غرب نیز میزان پیروی از این فلسفه در حال افزایش است. در زیر توضیحات مختصری در مورد اصول چهارده گانه دکتر دمینگ ارائه شده است.  

۱. یک هدف مستمر با تمرکز بر بهبود محصول و خدمات ایجاد نمایید. به طور مستمر سعی در بهبود طراحی محصول و عملکرد ان داشته باشید. سرمایه گذاری در زمنیه های تحقیق ، توسعه و نو آوری بازده بلند مدتی برای سازمان به هماره خواهد داشت. 

2. فلسفه جدید نپذیرفتن محصولات معیوب ، مهارتهای نامناسب و یا خدمات بد را پذیرا باشید. هزینه تولید یک محصول معیوب برابر با هزینه تولید یک محصول سالم ( ویا حتی بیشتر) است. یکی از منابع مهمی که در به هدر رفتن منابع سازمان نقش دارد مواجه بودن با ضایعات ، دوباره کاری ها و سایر گونه های دیگر ضرر است که ناشی از تولید محصولات معیوب می باشد. 

3.به منظور کنترل کیفیت محصولات ، از بازرسی انبوه اجتناب کنید. کاری که بازرسی برای شما انجام می دهد جداسازی محصولات معیوب از محصولات سالم است و اینکار مقرون به صرفه نیست زیرا دیگر هزینه تولید محصول پرداخت شده است. بازرسی معمولا در مراحل آخری فرآیند استفاده می شود که معمولا هزینه آن زیاد و غالبا نیز ناموثر است. باید توجه داشت که کیفیت به وسیله پیشگیری از تولید محصولات معیوب و بهبود فرایند حاصل می شود و نه بازرسی. 

4.قرار دادهای خود را با تامین کنندگان فقط بر اساس قیمت تنظیم نکنید بلکه جنبه کیفیت را نیز در نظر گیرید. هزینه معیار معنا داری برای ارزیابی محصول تامین کننده خواهد بود اگر در کنار آن بعد کیفیت نیز مطرح شود. به عبارت دیگر ، هزینه کل محصول باید در نظر گرفته شود و نه فقط قیمت خرید آن. زمانی که کیفیت در نظر گرفته شود معمولا کمترین هزینه توسط ارزانترین تامین کننده ارائه نخواهد شد. در چنین شرایطی ارجعیت با تامین کنندگانی خواهد بود که از روشهای جدید بهبود کیفیت استفاده می کنند و می توانند کارایی و کنترل فرایند خود را اثبات نمایند. 

5. بر  بهبود مستمر تاکید کنید. به طور مستمر سعی کنید تا سیستم خدمات و تولید بهبود یابد . نیروی کار را در اینگونه فعالیت ها در گیر و از روشهای آماری مخصوصا ابزار مختلف SPC استفاده نمایید. 

6. روشهای آموزش نوین را به کار گیرید و در راستای آموزش کلیه افراد سازمان سرمایه گذاری کنید. آموزش باید کلیه افراد سازمان را در جهت استفاده روزمره از این روشها ترغیب نماید. 

7. روشهای جدید نظارت را به کار گیرید.نظارت نباید فقط شامل تحت نظر گرفتن کارگران باشد بلکه باید بگونه ای باشد که کارگران را در راستای بهبود سیستمی که در آن کار می کنند یاری نماید. هدف اصلی نظارت باید بهبود محصول و سیستم کار باشد. 

8. ترس را از بین ببرید. خیلی از کارگران می ترسند که سوال کنند . مشکلات را گزارش کنند و یا عللی که بر سر راه کیفیت و تولید ثمر بخش ،مشکل ایجاد میکنند را مطرح نمایند. در بسیار ی از سازمانها ، ضررهای اقتصادی ناشی از ترس زیاد کارگاران است و تنها مدیریت است که می تواند ترس را از بین ببرد. 

9. موانع بین بخشهای مختلف کاری سازمان را ازمیان بردارید. کارگروهی بین بخشهای مختلف یک سازمان ، پیش نیاز اساسی برای ایجاد کیفیت موثر و بهبود بهره وری است.  

10. اهداف، شعارها و اعداد و ارقام را از سر راه نیروی کار حذف نمایند. هدفی نظیر نقصان صفر بدون داشتن یک برنامه ریزی موثر که راه رسیدن به آن را هموار می سازد بی فایده است. در حقیقت این گونه شعار ها و برنامه ها معمولا در خلاف جهت تولید از خود واکنش نشان می دهند .  در راستای بهبود سیستم تلاش و اطلاعاتی در مورد آن فراهم نمایید.

11. سهمیه های عددی و استانداردهای کاری را حذف کنید. اینگونه استانداردها معمولا بدون توجه به کیفیت در زمانهای قبل در نظر گرفته شده اند. استانداردهای کاری بیانگر عدم توانایی مدیریت برای درک فرایند کار و ارائه یک سیستم مدیریت موثر، جهت بهبود فرایند است. 

12. موانعی که باعث می شوند تا کارکنان در انجام کار خویش دلسرد شوند را از میان بردارید. مدیریت باید به پیشهادات ، انتقادات و شکایتهای کارکنان گوش فرادهد. شخصی که کاری را انجام می دهد بیشتر از سایرین در مورد ان می داند و معمولا ایدههای ارزشمندی را می تواند در مورد روشهای بهتر انجام آن ارائه نماید . نیروی کار سهم بسزایی در فعالیت های سازمان دارد و نباید آنها به عنوان ابزار داد و ستد محسوب گردند. 

13. یک برنامه مستمر آموزشی و تعلیمی برای کلیه افرادسازمان فراهم نمایید. تعلیم در روشهای ساده و مفید آماری باید برای کارکنان اجباری گردد. ابزار SPC مخصوصا نمودارهای کنترل راباید به طور فراگیر در سازمان استفاده کرد . با ارتقا سطح آگاهی سازمان درمورد نمودارهای کنترل و استفاده ازاین نمودارها ، کارکنان با رغبت بیشتری در راستای تعیین علل تولید کیفیت نامطوب و شناسایی روشهای بهبود فرایند فعالیت خواهند کرد. تعلیم، روشی است برای سهیم کردن کلیه افراد در فرایند بهبود کیفیت. 

14. ساختاری برای مدیریت ارشد طراحی نمایید که از 13 نکته بالا به طور جدی حمایت نماید.

به وبلاگ مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور
امتیاز بدهید

با تشکر از حمایت شما